Test NH3/NH4- Kiểm tra nồng độ Amonium / Amonia trong nước

Theo dõi tổng nồng độ HN3 và NH4, mức độ amoniac thực tế có thể được tính toán theo giá trị pH bằng cách sử dụng biểu đồ.

Hỗ trợ mua hàng
Hot line tư vấn : 0902.448.177
Tư vấn qua facebook
Tư vấn qua Zalo: 0902.448.177
ngoclinh124@gmail.com