Những lợi ích của chế phẩm sinh học

Việc tái chế các sản phẩm từ chế phẩm sinh học giúp tiết kiệm 1 phần nguyên liệu và góp phần bảo vệ môi trường. Dưới đây là những lợi ích cụ thể mà chế phẩm sinh học mang lại

Lợi ích kinh tế xã hội

Gốp phần phát triển lĩnh vực kinh tế sinh học đa dạng và ổn định.

Đa dạng hóa trang trại do sử dụng bổ sung nguồn cấp nguyên liệu nông nghiệp.

Phát triển các ngành và sản phẩm mới.

Tăng cơ hội kinh tế cho cộng đồng nông thôn.

Giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch không tái tạo.

Lợi ích môi trường

Giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất một số sản phẩm sinh học, thấp hơn so với sử dụng các sản phẩm từ dầu mỏ.

Tăng độ an toàn cho môi trường, giảm độc tính và phân hủy sinh học nhiều hơn.

Sản xuất bền vững nguyên liệu tái tạo.

Lợi ích sức khỏe

Tiềm năng sản xuất thuốc và vắc-xin rẻ tiền.

Phát triển các loại thuốc mới không có sẵn từ các nguồn truyền thống.

Với những lợi ích trên thì việc tái tạo và sử dụng các sản phẩm từ chế phẩm sinh học sẽ mang lại nguồn lợi cao cho cộng đồng.

Trả lời

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM - THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG - THIẾT BỊ SO MÀU - THIẾT BỊ BAO BÌ - THIẾT BỊ THỰC PHẨM CHÍNH HÃNG Bỏ qua