Các hình thức thanh toán chính

Nếu khách hàng mua hàng trực tiếp tại công ty thì thanh toán bằng tiền mặt và nhận ngay hàng.

Nếu khác hàng đặt mua trên website công ty thì thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Tất cả các chi phí vận chuyển đều miễn phí.

Khách hàng lưu ý : Không thanh toán với bất kỳ hình thức nào khác ngoài 2 cách trên. Nếu có bất kỳ vấn để nào thì công ty sẽ không giải quyết.